موضوع جستجو: سینی پلاستیکی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . بسته بندی مواد غذایی با توجه به مناسبت ها : بندی با سینی پلاستیکی و کاغذ سلفون، بسته بندی جعبه‌ای و پاکت مقوایی در ایران بسیار رواج دارند. با این حال طرح‌های مختلفی برای بسته بندی شیرینی وجود دارد. جعبه‌های
۲ . بسته بندی غذاها بسته بندی مناسب برای انواع غذاها : معروف حالت سینی شکل دارند بیشتر برای مواد غذایی نظیر ران و جگر مرغ و یا قارچ و مواردی از این دست که عموما با سلفون پوشانده می‌شوند کارکرد دارد.