• ظرف و لیوان آیس پک و نی آیس پک


  • وضعیت : موجود نیست تعداد موجود 0   عدد

ظرف و لیوان آیس پک و نی آیس پک
ظروف گیاهی یکبار مصرف تولید شده از استاندارد وزارت بهداشت برخوردار است. براساس بخشنامه‌های وزارت بهداشت به تمامی سازمان‌ها درخصوص جایگزینی ظروف یكبارمصرف گیاهی با پلاستیكی توجه و تأكید شده است.

 

حاصل جمع را بنویسید :
+

  • بازدید این صفحه : ۶۰۵
    تاریخ نشر : 25 فروردين 1399

  • ظرف و لیوان آیس پک و نی آیس پک

  • ظرف و لیوان آیس پک و نی آیس پک

  • وضعیت : موجود نیست تعداد موجود 0   عدد

ظروف گیاهی یکبار مصرف تولید شده از استاندارد وزارت بهداشت برخوردار است. براساس بخشنامه‌های وزارت بهداشت به تمامی سازمان‌ها درخصوص جایگزینی ظروف یكبارمصرف گیاهی با پلاستیكی توجه و تأكید شده است.

 

حاصل جمع را بنویسید :
+

  • بازدید این صفحه : ۶۰۵
    تاریخ نشر : 25 فروردين 1399