• کاسه کاغذی ۱۵۰ سی سی

 • نوع کاغذ به کار رفته در کاسه کاغذی به گونه ای است که به راحتی می توان هر طرح و نوشته ای را روی آن چاپ کرد. از این رو کاسه کاغذی بر حسب کاربرد آن می تواند عمومی یا اختصاصی باشد.

 • وضعیت : موجود نیست تعداد موجود 0   عدد

کاسه کاغذی ۱۵۰ سی سی
حاصل جمع را بنویسید :
+

 • بازدید این صفحه : ۵۰۶
  تاریخ نشر : 05 مرداد 1399

 • کاسه کاغذی ۱۵۰ سی سی

 • کاسه کاغذی ۱۵۰ سی سی
 • نوع کاغذ به کار رفته در کاسه کاغذی به گونه ای است که به راحتی می توان هر طرح و نوشته ای را روی آن چاپ کرد. از این رو کاسه کاغذی بر حسب کاربرد آن می تواند عمومی یا اختصاصی باشد.

 • وضعیت : موجود نیست تعداد موجود 0   عدد

حاصل جمع را بنویسید :
+

 • بازدید این صفحه : ۵۰۶
  تاریخ نشر : 05 مرداد 1399