• لیوان کاغذی ۶۴۰ سی سی

 • کاغذی که برای تولید لیوان کاغذی از آن استفاده می شود نوع خاصی از کاغذ است با گرماژ متفاوت و پوششی از پلی اتیلن. این نوع کاغذ در برابر گرما و مایعات داغ مقاوم است.

 • وضعیت : موجود نیست تعداد موجود 0   عدد

لیوان کاغذی ۶۴۰ سی سی
حاصل جمع را بنویسید :
+

 • بازدید این صفحه : ۵۵۹
  تاریخ نشر : 11 خرداد 1399

 • لیوان کاغذی ۶۴۰ سی سی

 • لیوان کاغذی ۶۴۰ سی سی
 • کاغذی که برای تولید لیوان کاغذی از آن استفاده می شود نوع خاصی از کاغذ است با گرماژ متفاوت و پوششی از پلی اتیلن. این نوع کاغذ در برابر گرما و مایعات داغ مقاوم است.

 • وضعیت : موجود نیست تعداد موجود 0   عدد

حاصل جمع را بنویسید :
+

 • بازدید این صفحه : ۵۵۹
  تاریخ نشر : 11 خرداد 1399