• ظرف چندمنظوره

 • اگر علاقه مند هستيد تا ظرفي در اختيار داشته باشيد كه چند منظوره مورد استفاده قرار گيرد این ظرف بسیار مناسب است.

 • وضعیت : موجود نیست تعداد موجود 0   عدد

ظرف چندمنظوره

 

 ظرف از جنس pp
 درب ظرف از جنس PET
 ظرف با حجم cc 1000
 قابلیت ضدبخار ( Anti Fog ) درب ظرف با استفاده از محفظه خروج بخار تعبیه شده
 دارای شیار در کف ظرف به منظور جداسازی آب مواد غذایی( نظیر خوراک مرغ ) از خود ماده غذایی

 

حاصل جمع را بنویسید :
+

 • بازدید این صفحه : ۶۶۷
  تاریخ نشر : 09 تير 1399

کالاهای مشابه
 • ظرف چندمنظوره

 • ظرف چندمنظوره
 • اگر علاقه مند هستيد تا ظرفي در اختيار داشته باشيد كه چند منظوره مورد استفاده قرار گيرد این ظرف بسیار مناسب است.

 • وضعیت : موجود نیست تعداد موجود 0   عدد

 

 ظرف از جنس pp
 درب ظرف از جنس PET
 ظرف با حجم cc 1000
 قابلیت ضدبخار ( Anti Fog ) درب ظرف با استفاده از محفظه خروج بخار تعبیه شده
 دارای شیار در کف ظرف به منظور جداسازی آب مواد غذایی( نظیر خوراک مرغ ) از خود ماده غذایی

 

حاصل جمع را بنویسید :
+

 • بازدید این صفحه : ۶۶۷
  تاریخ نشر : 09 تير 1399

کالاهای مشابه