• ظرف بسته بندی صدفی pet شفاف

 • از ظرف بسته بندی صدفی pet شفاف بیشتر جهت بسته بندی و حمل مواد غذایی شامل دسرها، سبزیجات، میوه جات، خشکبار، انوع خوراکیها و ……… استفاده میشود.

 • وضعیت : موجود نیست تعداد موجود 0   عدد

ظرف بسته بندی صدفی pet شفاف

 

جزئیات محصول:

 از مواد اولیه پت( pet ) تولید شده است و دارای طول 165 میلیمتر، عرض 157 میلیمتر و ارتفاع 60 میلیمتر میباشد. همچنین دارای یک حجم متعادل با ضخامت و قالب مناسب، درب دار، بیرنگ و شفاف است. از ظرف بسته بندی صدفی pet شفاف بیشتر جهت بسته بندی و حمل مواد غذایی شامل دسرها، سبزیجات، میوه جات، خشکبار، انوع خوراکیها و ……… استفاده میشود.

 

حاصل جمع را بنویسید :
+

 • بازدید این صفحه : ۵۱۷
  تاریخ نشر : 27 آبان 1399

 • ظرف بسته بندی صدفی pet شفاف

 • ظرف بسته بندی صدفی pet شفاف
 • از ظرف بسته بندی صدفی pet شفاف بیشتر جهت بسته بندی و حمل مواد غذایی شامل دسرها، سبزیجات، میوه جات، خشکبار، انوع خوراکیها و ……… استفاده میشود.

 • وضعیت : موجود نیست تعداد موجود 0   عدد

 

جزئیات محصول:

 از مواد اولیه پت( pet ) تولید شده است و دارای طول 165 میلیمتر، عرض 157 میلیمتر و ارتفاع 60 میلیمتر میباشد. همچنین دارای یک حجم متعادل با ضخامت و قالب مناسب، درب دار، بیرنگ و شفاف است. از ظرف بسته بندی صدفی pet شفاف بیشتر جهت بسته بندی و حمل مواد غذایی شامل دسرها، سبزیجات، میوه جات، خشکبار، انوع خوراکیها و ……… استفاده میشود.

 

حاصل جمع را بنویسید :
+

 • بازدید این صفحه : ۵۱۷
  تاریخ نشر : 27 آبان 1399