موضوع جستجو: کاسه کاغذی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ليوان كاغذي براي بسته بندي خشكبار و پسته : لیوان کاغذی، کاسه کاغذی و سایر ظروف یکبار مصرف را می توان با قابلیت جدید در صنعت تولید مورد استفاده قرار داد. باغ های زیادی در کشور وجود دارند که