موضوع جستجو: پیش دستی یکبار مصرف شفاف - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ظروف یکبار مصرف کریستالی : پلو خوری، پیش دستی، لیوان و قاشق و چنگال از نمونه های بارز این محصول به شمار می رود.     انواع ظروف یکبار مصرف شفاف  بسیار زیبا وشکیل می باشد. این ظروف