موضوع جستجو: لیوان کاغذی مایعات داغ - ۱ مورد پیدا شد

۱ . لیوان کاغذی یکبار مصرف : نوع ظروف، لیوان یکبار مصرف است که به صورت لیوان یکبار مصرف پلاستیکی، لیوان کاغذی، لیوان گیاهی و.... در بازار وجود دارد. شکل ظاهری لیوان یکبار مصرف مطابق با نیازهای