موضوع جستجو: سینی فست فود - ۱ مورد پیدا شد

۱ . بسته بندی غذاها بسته بندی مناسب برای انواع غذاها : معروف حالت سینی شکل دارند بیشتر برای مواد غذایی نظیر ران و جگر مرغ و یا قارچ و مواردی از این دست که عموما با سلفون پوشانده می‌شوند کارکرد دارد.