موضوع جستجو: اولین نسل لیوان کاغذی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . تاریخچه ی لیوان یکبار مصرف : ۱۹۰۷ او اولین نسل لیوان کاغذی را اختراع کرد. برای نوشیدن از آن لیوان افراد نیازی نداشتند که بارها و بارها به صورت اشتراکی آن را مورد استفاده قرار دهند.